PRIVACYVERKLARING

GOB Alles Kidzz

25 mei 2018

 

 

VERWERKINGSREGISTER.

GOB Alles Kidzz

Gildenveld 24D

3892 DG Zeewolde

036-5253540

info@alleskidzz.nl

www.alleskidzz.nl

 

GOB Alles Kidzz is een eenmanszaak, alle gegevens worden verwerkt door de eigenaar/directeur mw. drs. K.J.R. Arnold.

Welke gegevens worden er verwerkt:

  • Van ouders die gastouderopvang zoeken of die hiervan gebruik maken (vraagouders) worden de volgende gegevens geregistreerd: NAW gegevens inclusief telefoonnummers en e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt voor de administratie van het gastouderbureau inzake contracten voor gastouderopvang. Deze gegevens komen daardoor ook terecht bij de gastouder die voor de ouder de gastouderopvang gaat verzorgen. Verder wordt van ouders en kind(eren) het BSN geregistreerd indien daadwerkelijk van de opvang gebruik gemaakt gaat worden. Dit om te voldoen aan de wettelijke verplichting voor het doorgeven hiervan aan de Belastingdienst met betrekking tot de Kinderopvangtoeslag.

Van ouders wordt genoteerd welke wensen zij hebben met betrekking tot de gastouderopvang van hun kind. De gevraagde gegevens worden genoteerd op een intake-formulier en uitsluitend gebruikt voor het vinden van de juiste gastouder. Ook kan (met toestemming van de betrokkene) informatie tijdens telefoongesprekken genoteerd worden. Ouders kunnen deze gegevens inzien en/of wijzigen voordat ze worden gebruikt en ouders ondertekenen het gebruikte formulier om toestemming te geven voor het gebruik van de verstrekte gegevens. Deze toestemming wordt ook gevraagd in de overeenkomst tussen vraagouders en gastouderbureau Alles Kidzz.

 

  • Van gastouders die gastouderopvang (willen) bieden worden de NAW gegevens geregistreerd, inclusief e-mailadres en telefoonnummers. Het BSN wordt geregistreerd om te voldoen aan twee wettelijke eisen: het doorgeven van de verdiensten van elke gastouder aan de Belastingdienst en het aanvragen van een voor gastouders verplichte registratie in het Landelijk Register Kinderopvang. Voor het aanvragen van de LRKP registratie wordt tevens een kopie van een identiteitsbewijs, schooldiploma, EHBO diploma en VOG gevraagd en gedeeld met de Gemeente Zeewolde. Verder worden de NAW gegevens van de gastouder vermeld op de overeenkomst voor gastouderopvang tussen gastouder en vraagouder. Van gastouders wordt genoteerd welke wensen zij hebben met betrekking tot de gastouderopvang die zij willen bieden. De gevraagde gegevens worden genoteerd op een intake-formulier en uitsluitend gebruikt voor het vinden van de juiste gastkindjes. Ook kan (met toestemming van de betrokkene) informatie tijdens telefoongesprekken genoteerd worden. Gastouders kunnen deze gegevens inzien en/of wijzigen voordat ze worden gebruikt en gastouders ondertekenen het gebruikte formulier om toestemming te geven voor het gebruik van de verstrekte gegevens. Deze toestemming wordt ook gevraagd in de overeenkomst tussen gastouders en gastouderbureau Alles Kidzz.

 

  • De bovenstaande gegevens worden op papier bewaard in het dossier van de betreffende gastouder/vraagouder voor zolang deze actief bij gastouderbureau Alles Kidzz betrokken is. Daarna worden alleen de gegevens bewaard waartoe GOB Alles Kidzz volgens de wet verplicht is. De papieren dossiers bevinden zich in een niet-openbare, afgesloten ruimte, uitsluitend toegankelijk voor de eigenaar van het gastouderbureau.

 

  • De papieren gegevens worden ook ingescand en digitaal bewaard op de computer van GOB Alles Kidzz. Deze computer is beveiligd met een wachtwoord en bevindt zich in een afgesloten ruimte (kantoor van GOB Alles Kidzz).

 

  • Bij aanmelding van vraagouders of gastouders via de website van Alles Kidzz worden persoonsgegevens via een beveiligde link rechtstreeks ingevoerd in het administratiesysteem waarmee GOB Alles Kidzz werkt: Portabase van Atane. Met deze organisatie is een verwerkersovereenkomst afgesloten. Deze gegevens worden gebruikt voor dezelfde doelen als hiervoor beschreven. De werkomgeving van Portabase is beveiligd met een gebruikersnaam en een wachtwoord.

 

  • Om werken op afstand mogelijk te maken, maakt GOB Alles Kidzz gebruik van de diensten van een hostingbedrijf: Cloudhosting. Met deze organisatie is een verwerkersovereenkomst afgesloten. De werkomgeving via Cloudhosting is beveiligd met een gebruikersnaam en een wachtwoord.

 

  • Geen van de door GOB Alles Kidzz verzamelde gegevens wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het beschreven doel: het vinden van de juiste match tussen vraaggezin en gastouder en het afhandelen van de daarvoor wettelijk vereiste administratie. Elke vraagouder of gastouder heeft op elk moment het recht de over hem bekende gegevens in te zien of te wijzigen of te laten verwijderen, mits niet in strijd met de eisen die de Nederlandse Wet stelt aan GOB Alles Kidzz.

 

  • Als de opvang van een kind stopt, bewaart GOB Alles Kidzz de gegevens nog maximaal 2 jaar. Daarna worden alle gegevens die niet strikt noodzakelijk zijn voor de administratieve bewaarplicht van 7 jaar verwijderd. Hetzelfde geldt voor de gegevens van gastouders die niet langer bij GOB Alles Kidzz zijn aangesloten.